Thần Bếp

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Bài hôm nay xin được giới thiệu từ vựng ‘Táo quân’ thể theo yêu cầu của nhiều bạn. Các vị thần trong tiếng Anh là ‘God’. Theo văn hoá Phương Đông, Táo quân là thần sống trong nhà bếp nên được gọi là ‘Kitchen God’. Và cũng theo truyền thuyết, có 3 vị Táo Quân nên cụm từ đầy đủ sẽ là ‘The three Kitchen Gods’ nhé.

E.g.1: Locals believe that the three Kitchen Gods live in every kitchen.
(Người dân tin rằng có 3 vị Táo Quân sống trong căn bếp của mỗi nhà.)

E.g.2: On December 23 of the lunar calendar, the Kitchen Gods return to Heaven to report the activities of every household over the past year.
(Mỗi năm vào ngày 23 tháng chạp âm lịch, các vị Táo Quân sẽ về trời để báo cáo những hoạt động của gia đình trong năm vừa qua.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form