AXCELA VIETNAM

33. NÓI LỜI "XIN LỖI" CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

03/07/2020

___ENGLISH TIPS___

Nói xin lỗi là cả một nghệ thuật. Mời các bạn tìm hiểu các cách nói ‘I’m sorry’ trong các tình huống khác nhau từ bạn bè vui vẻ đến giao tiếp trang trọng.

Trong các tình huống đời thường và tình huống lỗi ‘nhẹ’, bạn có thề dùng
- My bad. (Lỗi của tôi.)
- My mistake. (Lỗi của tôi.)
- My apologies. (Tôi xin lỗi.)

Trong các tình huống trang trong hơn, như trong công việc thì có các câu sau đây:
- I want to apologize. (Tôi muốn xin lỗi.)
- I owe you an apology. (Tôi nợ anh một lời xin lỗi.)
- I sincerely apologize.(Tôi thành thật xin lỗi.)
- I take full responsibility. (Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.)

Cách dùng đơn giản nhất là nói cả câu như trên thay cho ‘I’m sorry. Vài trường hợp dùng kết hợp với thông tin khác bằng cách thêm ‘for’ vào như sau:

- She wants to apologize for her husband’s rudness.
(Cô ấy muốn xin lỗi về sự thô lỗ của ông chồng.)

- I sincerely apologize for my actions.
(Tôi thành thật xin lỗi về hành động của mình.)

- I take full responsibility for the chaos.
(Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rắc rối này.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí