AXCELA VIETNAM

53. SỰ KHÁC NHAU GIỮA "SAY" VS "TELL SOMEONE"

23/07/2020

Nhiều bạn hay nhầm lẫn một số động từ có nghĩa tương tự nhau trong tiếng Anh, chẳng hạn như ‘Tell’ và ‘Say’. Một số trường hợp sai kinh điển như ‘She told she would wait outside’ hoặc ‘They said us to come back the next day’.

‘Say’ là hành động diễn đạt ý bằng lời nói. Còn ‘tell’ là ‘cung cấp thông tin cho một người nào đó’. Tức là ‘tell’ cần phải có ‘someone’ đi kèm ngay phía sau.

E.g.: Where are they going? (Họ đi đâu vậy?)
They didn't say. (Họ không nói.)
They didn't tell me.(Họ không nói cho tôi biết.)
E.g.: I want to say something about our new neighbor.
(Tôi muốn nói vài điều về những người hàng sớm mới của chúng ta.)
OR I want to tell you something about our new neighbor.
(Tôi muốn nói cho anh nghe vài điều về những người hàng sớm mới của chúng ta.)
E.g.: The doctors said that it will take him a few weeks to recover.
(Bác sĩ nói là anh ta sẽ mất vài tuần đề bình phục.)

The doctors told his wife that it will take him a few weeks to recover.
(Bác sĩ nói với vợ anh ta là anh ta sẽ mất vài tuần đề bình phục.)

Bạn đã biết cách chỉnh lại 2 câu bên trên rồi chứ?
Có ngoại lệ với ‘tell’ khi dùng chung với ‘a story’, ‘the truth’, ‘a lie’… thì có thể không cần ‘someone’
E.g.: You should never tell a lie.

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí