Các cách nói “khoảng”

25/02/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Business English

Bài hôm nay xin giới thiệu vài cách thông dụng để thể hiện ý ‘khoảng’ khi không muốn nói con số chính xác.

1. About
E.g.: Luxury apartments cost around $900,000 each.
(Những căn hộ cao cấp có giá khoảng $900,000 mỗi căn.)

2. Somewhere around
E.g.: The company’s annual turnover is somewhere around $70.7 million.
(Doanh thu hàng năm của công ty khoảng $70.7 triệu đô.)

3. Or so
E.g: They raised two hundred dollars or so for charity.
(Họ gây quỹ khoảng 200 đô la cho từ thiện.)

4. Roughly
E.g: Roughly $104.8 million was spent on lottery tickets in 2018.
(Khoảng 104.8 triệu đô đã chi cho vé số vào năm 2018.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.