CÁCH CHÀO HỎI DÙNG TRONG VIẾT EMAIL

28/03/2020 • Nam

Trong email thương mại, cách chào thay đổi tuỳ theo đối tượng người nhận email. Bạn có dùng ‘Hey’ để mở đầu cho một email trang trọng gửi Sếp, gửi đối tác hay gửi khách hàng không? Chắc là không. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng ‘Dear’ kèm theo tên của người nhận email.

• Dear Sir or Madam(Chào Ông/ Bà – nếu bạn chưa biết tên của người nhận email)
• Dear Mr. Smith (Chào Ông Smith – Smith là họ)
• Dear Ms. Jones (Chào Cô Jones – Jones là họ)
• Dear Jim (Chào Jim – Jim là tên riêng, tình huống ít trang trọng hơn)

E.g.:
Dear Mr. Jacobs,
I enjoyed meeting you last week at the SW meeting and hearing about DM Corp’s new software packages…
(Tôi rất vui được gặp ông tuần trước tại hội nghị SW và nghe về các gói phần mềm mới cùa tập đoàn DM.)

Lưu ý, người bản xứ sẽ không dùng ‘Dear Mr. Jim’ nhé.

Dùng ‘Hello’, ‘Hi’, và ‘Hey’ cho những email thân tình hơn.

E.g.
Hi Tom,
I’ve been working on a new project. And I was wondering if you could give us a hand?…
(Tôi đang làm một dự án mới. Không biết là anh có thể giúp tôi một tay được không?)

Vậy còn khi gửi cho một nhóm người thì sao? Vài cách chào thông dụng khi gửi email cho nhóm như sau:
• ‘Dear all’ (trang trọng)
• ‘Hi everyone’ (thân tình)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.