Những Mẫu Câu Giao Tiếp Cuộc Họp Bằng Tiếng Anh Thông Dụng

monamedia
Axcela Việt Nam 17/04/2024

Nếu bạn làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia hoặc các công ty nước ngoài thì không thể tránh khỏi các cuộc họp bằng tiếng Anh. Bạn có tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình và sẵn sàng thể hiện ý tưởng trước các sếp? Nếu chưa, hãy tham khảo ngay những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng sau của Axcela Vietnam để có thể tự tin thể hiện quan điểm trong các cuộc họp.

Các loại cuộc họp bằng tiếng Anh thường diễn ra ở công ty

Các cuộc họp ở công ty thường rất đa dạng, dưới đây các loại cuộc họp bằng tiếng Anh giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty:

 • Họp cập nhật tình trạng
 • Họp đưa ra giải pháp
 • Họp chiến lược
 • Họp sáng tạo
 • Họp xây dựng đội ngũ
 • Họp toàn công ty
 • Họp 1:1
 • Họp thông tin
 • Họp thông báo sự thay đổi
 • Họp sáng kiến
 • Họp định kỳ
Các loại cuộc họp bằng tiếng Anh thường diễn ra ở công ty

Những cuộc họp bằng tiếng Anh diễn ra thường xuyên ở các doanh nghiệp

Mẫu câu phổ biến được sử dụng trong cuộc họp bằng tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các mẫu câu thường được dùng trong các cuộc họp bằng tiếng Anh hiện nay:

Mở đầu cuộc họp bằng tiếng Anh nơi công sở

Trước khi mở đầu cuộc họp bằng tiếng Anh, người dẫn chương trình nên dành vài phút để tạo sự quen thuộc và thu hút sự chú ý của các thành viên tham gia. Hãy xem xét tất cả các cụm từ có thể hữu ích trong phần này

 • Let’s get started ↔ Hãy bắt đầu thôi!
 • I extend a warm welcome to everyone ↔ Tôi gửi lời chào mừng đến tất cả mọi người
 • Now that everyone is present, let’s commence ↔ Bây giờ khi mọi người đã đến, hãy bắt đầu thôi
 • I want to express my gratitude to all of you for attending today ↔ Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người vì đã tham dự hôm nay
 • Thank you all for your attendance ↔ Cảm ơn tất cả mọi người đã đến
 • I value each of your presences today ↔ Tôi đánh giá cao sự có mặt của mỗi người trong số bạn hôm nay
 • To begin with, a warm welcome to everyone ↔ Để bắt đầu, tôi muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người
 • I appreciate your punctuality in being here ↔ Tôi đánh giá cao sự đúng giờ của mọi người khi có mặt ở đây
Mở đầu cuộc họp bằng tiếng Anh nơi công sở

Cách mở đầu các cuộc họp bằng tiếng Anh tại nơi công sở

Mẫu câu tiếng Anh trong cuộc họp khi xin trình bày ý kiến

Mẫu câu cuộc họp bằng tiếng Anh khi muốn trình bày ý kiến:

 • May I have a word? ↔ Tôi có đôi lời muốn nói.
 • I’m positive that… ↔ Tôi lạc quan là…
 • I (really) feel that… ↔ Tôi thật sự cảm thấy là…
 • In my opinion… ↔ Theo tôi/ Theo quan điểm của tôi…
 • If you ask me,… I tend to think that… ↔ Nếu bạn hỏi tôi,… tôi nghĩ là…
 • May I come in here? ↔ Tôi có thể nêu ý kiến/ trình bày ở đây không?
 • Excuse me for interrupting. ↔ Xin lỗi vì đã ngắt lời.

Xem thêm: Những cấu trúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Mẫu câu tiếng Anh đưa ra câu hỏi trong cuộc họp

Mẫu câu đặt câu hỏi trong cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • Are you positive about that…? ↔ Bạn có lạc quan rằng…?
 • Do you (really) think that…? ↔ Bạn có thực sự nghĩ là…?
 • [Name], can we get your input? ↔ [Tên], hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
 • How do you feel about…? ↔ Bạn nghĩ sao về…?/ Bạn cảm thấy… thế nào?
 • Does anyone have questions? ↔ Có ai thắc mắc gì không?

Mẫu câu tiếng Anh đưa ra bình luận/ bày tỏ thái độ về ý kiến của người khác

Gợi ý những câu thoại đưa ra lời đề nghị

Mẫu câu trong cuộc họp bằng tiếng Anh để đưa ra bình luận

Mẫu câu trong cuộc họp bằng tiếng Anh để đưa ra bình luận/ bày tỏ thái độ về ý kiến của người khác:

 • That’s interesting. ↔ Rất thú vị.
 • I never thought about it that way before ↔ Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy/ theo cách đó.
 • Good point! ↔ Ý hay đấy!
 • I get your point. ↔ Tôi hiểu ý của anh.
 • I see what you mean. ↔ Tôi hiểu điều anh đang nói.
 • Exactly! ↔ Chính xác!
 • I totally agree with you. ↔ Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
 • That’s exactly the way I feel. ↔ Đó cũng chính là điều tôi nghĩ.
 • I have to agree with [name]. ↔ Tôi phải đồng ý với [tên].
 • Unfortunately, I see it differently ↔ Thật không may, tôi có cách nghĩ khác.
 • Up to a point I agree with you, but… ↔ Tôi đồng ý với bạn, nhưng…
 • (I’m afraid) I can’t agree. ↔ (Rất tiếc) Tôi không thể đồng ý.
 • That’s not what I meant. ↔ Ý tôi không phải vậy.
 • Please go straight to the point ↔ Làm ơn đi thẳng vào vấn đề.
 • Keep to the point, please. ↔ Xin đừng lạc đề.

Gợi ý mẫu câu đưa ra đề nghị trong cuộc họp

Mẫu câu đưa ra đề nghị trong cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • I suggest/recommend that… ↔ Tôi đề xuất/ gợi ý là…
 • We should… ↔ Chúng ta nên…
 • Why don’t you… ↔ Tại sao bạn không …?
 • How/What about… ↔ Thế còn việc …?
 • I think we’d better leave that for another meeting ↔ Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau đi.
Mẫu câu tiếng Anh đưa ra đề nghị trong cuộc họp

Những mẫu câu bằng tiếng Anh đưa ra đề nghị trong cuộc họp

Mẫu câu tiếng Anh làm rõ vấn đề trong cuộc họp

Mẫu câu làm rõ vấn đề trong cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • Let me spell out… ↔ Để tôi giải thích/ làm rõ…
 • Have I made that clear? ↔ Như vậy đã rõ chưa?
 • Do you see what I’m getting at ↔ Bạn có hiểu điều tôi đang nói không?
 • Let me put this another way… ↔ Để tôi giải thích theo cách khác…
 • I’d just like to repeat that… ↔ Tôi muốn nhắc lại/ nhấn mạnh rằng…

Mẫu câu yêu cầu giải thích rõ hơn

Mẫu câu yêu cầu giải thích rõ hơn trong các cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • I don’t quite follow you. What exactly do you mean ↔ Tôi không theo kịp bạn. Điều bạn thực sự muốn nói là gì, để tôi thích/ làm rõ.
 • Could you explain to me how that is going to work ↔ Bạn làm ơn giải thích giúp tôi là cái này làm thế nào? Hoạt động thế nào?
 • I don’t see what you mean. Could we have some more details, please ↔ Tôi không hiểu ý của bạn. Anh có thể đưa thêm một số chi tiết được không?

Mẫu câu nhắc lại thông tin bằng tiếng Anh

Mẫu câu nhắc lại thông tin trong các cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • Could you repeat what you just said ↔ Tôi e rằng tôi chưa hiểu phần đó. Anh có thể nói lại không?
 • I didn’t catch that. Could you repeat that, please ↔ Tôi chưa theo kịp phần đó. Anh có thể làm ơn nhắc lại không, làm ơn
 • Could you run that by me one more time ↔ Anh có thể nhắc lại/ trình bày lại một lần nữa giúp tôi không?
 • I missed that. Could you say it again, please ↔ Tôi bỏ lỡ phần đó. Anh làm ơn nói lại được không?

Mẫu câu tham khảo ý kiến 

Mẫu câu tham khảo ý kiến trong cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • We haven’t heard from you yet, [name] ↔ Tôi vẫn chưa nghe thấy bạn phát biểu/cho ý kiến.
 • Would you like to add anything, [name] ↔ Anh có bổ sung gì không?
 • Has anyone else got anything to contribute ↔ Còn ai có ý kiến đóng góp gì không?
 • Are there any more comments ↔ Còn nhận xét/ ý kiến gì thêm không?

Mẫu câu tiếng Anh kết thúc cuộc họp

Mẫu câu dùng để kết thúc cuộc họp bằng tiếng Anh:

 • I think we’ve covered everything, thanks for your contributions ↔ Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bàn về tất cả các vấn đề, cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người
 • I think we can close the meeting now ↔ Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc cuộc họp bây giờ
Gợi ý các câu kết thúc

Các mẫu câu kết thúc cuộc họp tiếng Anh

3 Mẫu thư mời tham gia cuộc họp bằng tiếng Anh

 • Mẫu thư mời họp tiếng anh dành cho các cuộc họp nội bộ:

Invitation Letter for Internal Meeting

Dear Colleagues,

How are you? Hope everything goes smoothly and smoothly. I am writing to invite you to attend a meeting to discuss some urgent company issues that need to be resolved.

The meeting will take place at [location] at (time, date), I look forward to seeing you all there.

Thank you,

[Your name]

Bản dịch 

Thư Mời Họp Nội Bộ

Kính gửi các đồng nghiệp,

Mọi người có khỏe không? Hy vọng mọi thứ đều êm đềm và thuận lợi. Tôi viết thư này để mời các bạn tham dự buổi họp để thảo luận về một số vấn đề cấp bách của công ty cần được giải quyết.

Cuộc họp sẽ diễn ra tại [địa điểm] vào lúc [giờ, ngày tháng], tôi mong được gặp tất cả các bạn ở đó.

Xin cảm ơn,

[Tên của bạn]

 • Mẫu email mời họp bằng tiếng anh dành cho các cuộc họp với đối tác:

Dear [Name],

My name is [Your Name] and I represent [Your Company Name], specializing in [Description of Company Operations].

I would like to arrange a meeting with the person in charge of [Manager/Marketing Department/..] to discuss [Topic or Topics].

I can arrange a meeting at any time that is convenient for you.

However, I hope you can arrange this meeting between [Time 1] and [Time 2) for better/more convenient preparation. I am always happy to answer any questions from your person in charge at [Your Phone Number].

Thank you very much for your consideration, looking forward to receiving a response from your valuable company Best regards,

[Your name]

[Title/Company] 

 Bản dịch 

Kính gửi [Tên],

Tên tôi là [Tên Của Bạn] và tôi đại diện cho [Tên Công Ty Của Bạn], chuyên về [Mô Tả Hoạt Động Của Công Ty].

Tôi rất mong muốn sắp xếp một cuộc họp với người phụ trách [Quản Lý/Bộ Phận Tiếp Thị/…] để thảo luận về [Chủ Đề hoặc Các Chủ Đề].

Tôi có thể sắp xếp cuộc họp vào bất kỳ thời gian nào thuận lợi cho anh/chị. Tuy nhiên, tôi rất mong anh/chị có thể sắp xếp cuộc họp này trong khoảng thời gian từ [Thời Gian 1] đến [Thời Gian 2] để chuẩn bị tốt hơn/ thuận lợi hơn. Tôi luôn sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi từ người phụ trách bên anh/chị qua số điện thoại [Số Điện Thoại Của Bạn].

Xin chân thành cảm ơn sự xem xét của anh/chị ,mong chờ nhận được phản hồi từ công ty quý báu của anh/chị.

Trân trọng,

[Tên Của Bạn]

[Tiêu Đề/Công Ty]

 • Viết thư mời khách hàng tham gia sự kiện bằng tiếng Anh

Dear [Recipient Name],

We are pleased to invite you to attend <event name> at < location> on <date> at <time>. It is an honor for us to have you attend as our valued <customer/partner>. We hope that we will continue to receive your valuable support.

This event is organized to show our gratitude to our most important <customers/partners>. This is a great opportunity for us to show our appreciation for your business and strengthen our partnership.

Please arrive early so we can arrange a comfortable seat for you. We would appreciate if you could take the time to attend this event, as you are one of our top <customers/partners>.

Please let us know whether you will be attending the event or not by <date>

We look forward to your presence that day. Hope to see you.

Best regards,

<Sender’s name and surname>

Bản dịch 

Kính gửi [Tên người nhận],

Chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn đến tham dự <tên sự kiện> tại <địa điểm> vào ngày <ngày> vào lúc <giờ>. Đây là một vinh dự cho chúng tôi khi được bạn tham dự với tư cách là <khách hàng/đối tác> quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đáng giá từ bạn.

Sự kiện này được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi đối với <khách hàng/đối tác> quan trọng nhất của chúng tôi. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thể hiện sự đánh giá cao đối với doanh nghiệp của bạn và củng cố mối quan hệ hợp tác của chúng ta.

Vui lòng đến sớm để chúng tôi có thể sắp xếp một chỗ ngồi thoải mái cho bạn. Chúng tôi rất trân trọng nếu bạn có thể dành thời gian để tham dự sự kiện này, vì bạn là một trong những <khách hàng/đối tác> hàng đầu của chúng tôi.

Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết liệu bạn có tham dự sự kiện hay không trước ngày <ngày>.

Chúng tôi rất mong chờ sự có mặt của bạn vào ngày hôm đó. Hy vọng được gặp bạn.

Trân trọng,

<Tên, Họ người gửi>

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh cực đơn giản

Để có thể viết được các mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và gây ấn tượng được với đồng nghiệp thì bạn cần có được vốn tiếng Anh tốt. Nếu bạn đang phân vân không biết nên học tiếng Anh ở đâu thì có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm hiện nay để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

Trung tâm tiếng Anh Axcela

Axcela là trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín

Trên đây là danh sách mẫu câu giao tiếp trong cuộc họp bằng tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng những thông tin trên mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn viết được cách viết biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và cách tổ chức cuộc họp bằng tiếng Anh dễ dàng. Khi có nhu cầu đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp, hãy liên hệ ngay đến Axcela để được tư vấn chi tiết.

Liên hệ
Share post

Posts relate to

Sign up for

Receive the latest news on effective ways to learn English as well as attractive promotional programs.

  Image form