“EVERYBODY”

monamedia
monamedia 29/02/2024

Everybody/ Everyone có nghĩa là mọi người, tức là ám chỉ nhiều người nên mọi người hay chia động từ cho ngôi ‘số nhiều’ với từ này. Ví dụ, ‘Everybody are happy.’ (Mọi người ai cũng vui.)

Thực tế đi kèm với nó phải là động từ chia ở ngôi số ít – do đó câu đúng là ‘Everybody is happy.’ Vài ví dụ khác:

E.g.: Everybody likes him.
(Mọi người ai cũng thích anh ấy.)

E.g.: Everybody is aware of the hazards of smoking.
(Mọi người đều biết nguy cơ của việc hút thuốc.)

Để cho dễ nhớ, ‘everybody’ là họ hàng với cho ‘somebody’ (người nào đó), ‘anybody’ (bất kỳ ai), ‘nobody’ (không ai) nên tất cả dùng là động từ chia ở ngôi số ít.

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form