“HAVE MY HAIR CUT”

27/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Có bạn nào hay tự cắt tóc mình không ta? Chắc là cũng có, cắt tóc mái hén. Còn thường thì phải là một người khác cắt tóc cho mình.

Vậy, nếu trường hợp bạn tự cắt tóc mình thì bạn có thể nói ‘I cut my hair.’ Còn nếu bạn ra tiệm cắt, hay nhờ người khác cắt tóc cho bạn thì bạn nên nói ‘I have my hair cut’ hay ‘I get my hair cut’ thì mới đúng là tiếng Anh nha.

Correct: I’ll have my hair cut today./ I’ll get my hair cut today.

Incorrect: I’ll cut my hair today.

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.