“HAVE MY HAIR CUT”

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Có bạn nào hay tự cắt tóc mình không ta? Chắc là cũng có, cắt tóc mái hén. Còn thường thì phải là một người khác cắt tóc cho mình.

Vậy, nếu trường hợp bạn tự cắt tóc mình thì bạn có thể nói ‘I cut my hair.’ Còn nếu bạn ra tiệm cắt, hay nhờ người khác cắt tóc cho bạn thì bạn nên nói ‘I have my hair cut’ hay ‘I get my hair cut’ thì mới đúng là tiếng Anh nha.

Correct: I’ll have my hair cut today./ I’ll get my hair cut today.

Incorrect: I’ll cut my hair today.

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form