“NICHE MARKET”: PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

16/04/2020 • Nam

Business English
Định nghĩa của thị trường ngách (niche market) là một phân đoạn nhỏ của thị trường mà bạn đặt mục tiêu vào một nhóm khách hàng riêng biệt.

E.g.: Our niche market is the Asian community.
(Phân khúc thị trường của chúng ta là cộng đồng người Châu Á.)

E.g.: The company makes luxury cars for a small but significant niche market.
(Công ty sản xuất xe sang cho phân khúc thị trường nhỏ nhưng rất quan trọng.)

E.g.: We should not see organic farming as a small niche market.
(Chúng ta không nên xem nông sản hữu cơ là phân khúc thị trường nhỏ.)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.