49. ” SWEETEN UP THE DEAL ” , BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH DÙNG?

19/07/2020 • Nam

Xin giới thiệu với các anh chị và các bạn một cụm từ hiệu quả để nói về đàm phán thương lượng trong tiếng Anh. Khi chưa đạt được thoả thuận mua bán hoặc giao dịch như mong muốn, người thương lượng thường làm cho thoả thuận hấp dẫn hơn, ‘ngọt ngào hơn’ hơn bằng cách thêm giá trị. Việc đó trong tiếng Anh gọi là ‘sweeten (up) the deal’.

E.g.: ADM offered to sweeten the deal by giving Tim a company car if he agreed to work for them.
(ADM đưa ra lời đề nghị hấp dẫn cho Tim bằng cách cung cấp cho Tim xe công ty nếu anh ấy làm việc cho họ.)

E.g: We sweetened the deal during the negotiations in order to win the new contract.
(Chúng tôi làm cho thoả thuận hấp dẫn hơn trong quá trình đàm phán để giành được hợp đồng.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.