56. TỪ THAY THẾ HAY HƠN CHO “WORK WITH/ TOGETHER”

26/07/2020 • Nam

Loạt bài này sẽ giới thiệu hoặc nhắc lại những từ vựng có thể là sự lựa chọn. ‘tinh tế’ hơn cho những từ/ cụm từ đơn giản thường dùng.

Part 2 – work together

Từ nào thường dùng để thay thế ‘work together’ trong câu sau: ‘We’re working together to develop the new product.

’ Hoặc ‘work with’ trong câu ‘She agreed to work with him in writing her biography.’.

Hãy thử dùng ‘collaborate’ /kəˈlæbəreɪt/ nhé.

E.g.: We’re collaborating to develop the new product.
(Chúng tôi đang cộng tác để phát triển sản phẩm.)

E.g.: She agreed to collaborate with him in writing her biography.
(Cô ấy đã đồng ý cộng tác với anh ấy để viết tiểu sử của cô ấy.)
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.