Bạn có biết “SEE EYE TO EYE” là gì không?

20/04/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Trong tiếng Anh giao tiếp có những câu thành ngữ mang tính ‘tượng hình’ rất cao. ‘See eye to eye’ là một ví dụ. Thành ngữ “See eye to eye” không có nghĩa là nhìn thẳng vào mắt người nào, mà là diễn tả một tình huống mà hai người có cùng quan điểm, có chung ý tưởng hoặc sở thích với nhau. Lưu ý ở đây là ‘eye’ số ít nhé, không phải ‘eyes’.

Để không phải dùng đi dùng lại ‘I agree’, các bạn có thể sử dụng thành ngữ này theo cấu trúc ‘See eye to eye with someone on something’. Và khi không đồng ý với ai có thể dùng ‘Do not see eye to eye’.

E.g.: We usually see eye to eye on the things that really matter.
(Chúng tôi thường đồng tình với nhau về các vấn đề quan trọng.)

E.g.: My partner and I do not always see eye to eye.
(Tôi và cộng sự không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm với nhau.)
E.g: They finally saw eye to eye on the business deal.
(Cuối cùng họ cũng chốt được hợp đồng)
E.g.:
A: Do you see eye to eye with him on that idea? (Bạn có cùng quan điểm với anh ấy về ý tưởng đó không?)
B: No, my idea is just opposite to him. (Không, quan điểm của tôi trái ngược với anh ấy.)
—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.