Cách Giới Thiệu Công Việc Bằng Tiếng Anh Chuyên Nghiệp

monamedia
monamedia 05/04/2024
cách giới thiệu công việc bằng tiếng anh

Trong quá trình tìm kiếm việc làm, cách giới thiệu bản thân và giới thiệu công việc bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp có thể tạo ra sự ấn tượng đầu tiên tích cực với nhà tuyển dụng. Một bài giới thiệu công việc hiệu quả không chỉ thể hiện kỹ năng giao tiếp của bạn mà còn chứng minh sự chuyên nghiệp và sự phù hợp của bạn với vị trí mà bạn muốn ứng tuyển. Bài viết này, Axcela Vietnam sẽ tổng hợp những cách giới thiệu công việc bằng tiếng Anh chuyên nghiệp để bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ trong giao tiếp.

Mẫu câu giới thiệu công việc bằng tiếng Anh

Cũng tham khảo một số mẫu câu giới thiệu công việc bằng tiếng Anh ngay sau đây:

mẫu câu giới thiệu công việc bằng tiếng anh

Các công việc bằng tiếng Anh

Giới thiệu về vị trí công việc tiếng Anh

Công việc của bạn là gì tiếng Anh? Một số mẫu câu mô tả công việc bằng tiếng Anh phổ biến bạn có thể tham khảo:

 • I’m a/an + [vị trí công việc]: Tôi là một…

Ví dụ: I’m a software developer. ( Tôi là một lập trình viên phần mềm.)

 • I work in + [tên lĩnh vực]: Tôi làm trong lĩnh vực…

Ví dụ: I work in the technology industry. (Tôi làm việc trong ngành công nghệ.)

 • I’m working as a/an + [vị trí công việc] + at + [tên công ty/cụm danh từ mô tả công ty]: Tôi đang làm việc với tư cách một… tại…

Ví dụ: I’m working as a customer service representative at XYZ Corporation. (Tôi đang làm việc với tư cách một nhân viên dịch vụ khách hàng tại Tập đoàn XYZ.)

 • I’m currently a/an + [vị trí công việc] + at + [tên công ty/cụm danh từ mô tả công ty]: Tôi hiện đang là một… tại…

VÍ dụ: I’m currently a data analyst at ABC Consulting Firm. (Hiện tại, tôi là một nhà phân tích dữ liệu tại Công ty ABC Tư vấn.)

 • I have worked as a/an + [vị trí công việc] + at + [tên công ty/cụm danh từ mô tả công ty] + for + [khoảng thời gian]: Tôi đã và đang làm việc với tư cách là một… tại… được…

Ví dụ: I have worked as a software engineer at XYZ Tech Company for five years. (Tôi đã và đang làm việc với tư cách là một kỹ sư phần mềm tại Công ty Công nghệ XYZ trong năm năm qua.)

Các công việc bằng tiếng Anh

Giới thiệu về nhiệm vụ, trách nhiệm công việc trong tiếng Anh

Cùng tham khảo một số cách nói và viết đoạn văn bằng tiếng Anh nói về công việc ngay sau đây:

 • My duties are + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…]: Các nghĩa vụ của tôi là…

Ví dụ: My duties are analyzing market trends, developing marketing strategies, and managing social media campaigns. (Các nhiệm vụ của tôi là phân tích xu hướng thị trường, phát triển chiến lược tiếp thị và quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội.)

vị trí công việc tiếng anh

Nêu rõ các nhiệm vụ bạn làm trong công việc hằng ngày

 • My responsibilities are + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…]: Các trách nhiệm của tôi là…

Ví dụ: My responsibilities are coordinating events, creating promotional materials, and monitoring event budgets. ( Các nhiệm vụ của tôi là phân tích xu hướng thị trường, phát triển chiến lược tiếp thị và quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội.)

 • I’m responsible for + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…]: Tôi chịu trách nghiệm về việc…

Ví dụ: I’m responsible for overseeing project timelines, managing project budgets, and ensuring project deliverables are met. (Tôi chịu trách nhiệm về việc theo dõi tiến độ dự án, quản lý ngân sách dự án và đảm bảo các sản phẩm dự án được hoàn thành đúng hạn.)

 • I’m in charge of + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…]: Tôi phụ trách việc…

Ví dụ: I’m in charge of leading the design team, reviewing design concepts, and providing creative direction. (Tôi phụ trách việc dẫn dắt đội ngũ thiết kế, xem xét các ý tưởng thiết kế và đưa ra hướng dẫn sáng tạo.)

Xem thêm: Top 18+ cách chào hỏi bằng tiếng Anh thường dùng trong giao tiếp

Giới thiệu về lĩnh vực ngành nghề

 • [Lĩnh vực] is on the rise due to the drastic changes in [(cụm) danh từ]: đang trên đà phát triển nhờ những thay đổi mạnh mẽ trong…

Ví dụ: Digital Marketing is on the rise due to the drastic changes in consumer behavior. (Marketing số đang trên đà phát triển do sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng.)

giới thiệu về ngành nghề và vị trí mình đang làm

Mô tả công việc bằng tiếng Anh

 • Being a/an [tên nghề] has both pros and cons. You have to [động từ nguyên mẫu + …] but also [động từ nguyên mẫu + …]

Ví dụ: Being a/an artist has both pros and cons. You have to pursue your passion but also face financial instability at times. (Là một nghệ sĩ vừa có lợi ích vừa có khuyết điểm. Bạn phải theo đuổi đam mê của mình nhưng cũng phải đối mặt với sự không ổn định về tài chính đôi khi.)

Mô tả công việc bằng tiếng Anh

Giới thiệu về công ty

 • My company is (very/quite) well-known in [lĩnh vực]:Công ty của tôi (rất/khá) nổi tiếng trong lĩnh vực…

Ví dụ: My company is quite well-known in the fashion industry. (Công ty của tôi khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp thời trang.)

 • My company specializes in [V-ing/ (cụm) danh từ]: Công ty của tôi chuyên về…

Ví dụ:  My company specializes in providing digital marketing services. (Công ty của tôi chuyên về việc cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số.)

 • [Tên công ty] is a small-sized/medium-sized/big-sized company in [lĩnh vực]: … là một công ty nhỏ/tầm trung/lớn trong lĩnh vực…

Ví dụ:  XYZ Corporation is a medium-sized company in the technology sector. ( XYZ Corporation là một công ty tầm trung trong lĩnh vực công nghệ.)

Các thông tin khác

Lịch trình công việc

 • Our office hours are from 8:30 AM to 5:30 PM, Monday to Friday. (Giờ làm việc của chúng tôi từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.)
 • We have a rotating shift schedule that includes mornings, afternoons, and evenings. (Chúng tôi có một lịch trực ca xoay bao gồm buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.
 • I have a part-time job, working evenings and weekends. (Tôi có một công việc làm bán thời gian, làm việc vào buổi tối và cuối tuần.)
giới thiệu về lịch trình thời gian công việc của mình

Giới thiệu về lịch trình làm việc

Môi trường làm việc

 • My boss and co-workers are very supportive. They always listen to my ideas and provide constructive feedback. (Sếp và đồng nghiệp của tôi rất hỗ trợ. Họ luôn lắng nghe ý kiến của tôi và đưa ra phản hồi xây dựng.)
 • I’m very happy with my current work environment. It’s incredibly positive. (Tôi rất hạnh phúc với môi trường làm việc hiện tại của mình. Nó thật sự tích cực.)
 • I’m lucky to be a part of a dynamic team. (Tôi rất may mắn được là một phần của một đội ngũ năng động.)

Từ vựng và cụm từ hữu ích khi giới thiệu công việc bằng tiếng Anh

Một số từ vựng giới thiệu công việc bằng tiếng Anh phổ biến mà bạn có thể tham khảo để bổ sung vào bài giới thiệu của mình một cách chỉnh chu và chuyên nghiệp nhất nhé!

Từ vựng Nghĩa
Achievements Thành tựu
Benefits Lợi ích
Career Sự nghiệp
Career goals Mục tiêu nghề nghiệp
Company Công ty
Company culture Văn hóa công ty
Duties Nhiệm vụ
Educational background Học vấn
Employment Việc làm
Employment history Lịch sử làm việc
Experience Kinh nghiệm
Job title Chức vụ công việc
Occupation Nghề nghiệp
Position Vị trí
Profession Ngành nghề
Qualifications Trình độ, bằng cấp
Requirements Yêu cầu
Responsibilities Trách nhiệm
Role Vai trò
Skills and knowledge Kỹ năng và kiến thức
Tasks Công việc cụ thể
Thank you for your time Cảm ơn bạn đã dành thời gian
Work environment Môi trường làm việc
Work schedule Lịch làm việc

Có thể bạn quan tâm: GỢI Ý các mẫu hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng hay dùng

Bài mẫu giới thiệu về công việc đang HOT hiện nay bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số bài mẫu giới thiệu công việc bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo nhằm phục vụ cho việc học tập cũng như trong quá trình xin việc và làm việc tại các công ty nhé!

Bài mẫu giới thiệu nghề IT, lập trình

I am a confident programmer with experience working on diverse software projects. With the ability to develop applications from initial ideas to finished products, I pride myself on my ability to create reliable and effective technology solutions.

During my career, I have been involved in developing web and mobile applications, building database management systems, and implementing custom software projects for specific client needs. row. The ability to work both with popular programming languages like JavaScript, Python, and Java as well as with frameworks like React and Django has helped me expand my horizons and skills.

What I value most in a work environment is creativity and the opportunity to promote personal growth. I look forward to working in a motivated team where every idea is appreciated and encouraged.

mô tả công việc lập trình

Giới thiệu công việc cho ngành nghề lập trình

Bài dịch:

Tôi là một lập trình viên tự tin với kinh nghiệm làm việc trong các dự án phần mềm đa dạng. Với khả năng phát triển ứng dụng từ ý tưởng ban đầu đến thành phẩm, tôi tự hào về khả năng của mình trong việc tạo ra các giải pháp công nghệ đáng tin cậy và hiệu quả.

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã tham gia vào việc phát triển ứng dụng web và di động, xây dựng các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và thực hiện các dự án phần mềm tùy chỉnh cho nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khả năng làm việc cả với các ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, Python và Java cũng như với các framework như React và Django đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn và kỹ năng của mình.

Điều tôi đánh giá cao nhất trong một môi trường làm việc là sự sáng tạo và cơ hội để thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Tôi mong muốn được làm việc trong một nhóm làm việc đầy nhiệt huyết, nơi mà mọi ý tưởng được đánh giá cao và khuyến khích.

Bài mẫu giới thiệu nghề Thiết kế

I’m a passionate artist and creative person, and I find joy and satisfaction in working with colors, images and ideas. To me, Design is not just a job but a means of expressing yourself and creating unique experiences for others.

In my role as Design, I see each project as an opportunity to demonstrate creativity and explore unique solutions. I not only focus on creating attractive products, but also try to understand the goals and needs of customers in order to bring true value through each design.

With my experience and skills in working with professional design tools and software, I am confident that I can create unique and effective solutions for every project.

giới thiệu nghề thiết kế

Giới thiệu công việc cho ngành nghề thiết kế

Bài dịch

Tôi là một người đam mê với nghệ thuật và sáng tạo, và tôi tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trong việc làm việc với màu sắc, hình ảnh và ý tưởng. Với tôi, Thiết kế không chỉ là công việc mà còn là một phương tiện để diễn đạt bản thân và tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho người khác.

Trong vai trò Thiết kế, tôi xem mỗi dự án như một cơ hội để thể hiện sự sáng tạo và khám phá những giải pháp độc đáo. Tôi không chỉ tập trung vào việc tạo ra sản phẩm hấp dẫn mà còn cố gắng hiểu sâu hơn về mục tiêu và nhu cầu của khách hàng để mang lại giá trị thực sự qua từng thiết kế.

Với kinh nghiệm và kỹ năng trong việc làm việc với các công cụ và phần mềm thiết kế chuyên nghiệp, tôi tự tin rằng mình có khả năng tạo ra các giải pháp độc đáo và hiệu quả cho mọi dự án.

Bài mẫu chủ đề công việc bằng tiếng Anh Data Analytics

I’m an expert in Data Analysis with a deep passion for extracting information from data and creating valuable insights from data. As Data Analysis, I have the skills and experience in collecting, processing and analyzing data from various sources. I use leading data analysis tools and software to better understand customer behavior, predict market trends and optimize business processes.

With care and care, I always make sure that the data is processed and analyzed accurately and reliably. I also have the ability to present complex information easily and intuitively, helping stakeholders better understand the insights that data provides.

At the same time, I constantly learn and continue to improve my skills to keep pace with the development of Data Analysis. Creativity and the desire to discover are indispensable elements of my work.

công việc trong tiếng anh

Giới thiệu công việc cho ngành nghề Data Analytics

Bài dịch

Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực Data Analytics với đam mê sâu sắc về việc khai thác thông tin từ dữ liệu và tạo ra những insights có giá trị từ số liệu. Trong vai trò Data Analyst, tôi có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu hàng đầu để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng, dự đoán xu hướng thị trường và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Với sự tỉ mỉ và cẩn trọng, tôi luôn đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý và phân tích một cách chính xác và đáng tin cậy. Tôi cũng có khả năng trình bày thông tin phức tạp một cách dễ hiểu và trực quan, giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về những insights mà dữ liệu mang lại.

Đồng thời, tôi không ngừng học hỏi và tiếp tục nâng cao kỹ năng của mình để theo kịp với sự phát triển của lĩnh vực Data Analytics. Sự sáng tạo và sự ham muốn khám phá là những yếu tố không thể thiếu trong công việc của tôi.

Bài mẫu giới thiệu nghề về Nhà hàng – Khách sạn

With an unwavering passion for creating marketing strategies, I have always emphasized connecting with audiences and promoting business growth. Deep understanding of the market, brand building and digital marketing channels are my strengths. I am confident in creating campaigns that are attractive and suitable for target groups.

It can be said that I am a flexible marketer who is always willing to adapt to new market trends. Not only am I good at developing attractive content and optimizing the presence on social networks, I am also an expert at analyzing data to measure the effectiveness of the campaign.

công việc bằng tiếng anh

Giới thiệu công việc cho ngành nghề nhà hàng khách sạn

In addition, I’m also very good at applying new technology and platforms to reach the audience creatively. I always put myself on new challenges and am committed to finding unique solutions to promote business success. The combination of strategic thinking, creativity, and analytical skills are important factors that help me contribute to marketing initiatives that have a significant effect.

Bài dịch

Với sự đam mê không ngừng trong việc tạo ra các chiến lược tiếp thị, tôi luôn nhấn mạnh vào việc kết nối với khán giả và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, xây dựng thương hiệu và các kênh tiếp thị kỹ thuật số là điểm mạnh của tôi. Tôi tự tin trong việc tạo ra các chiến dịch hấp dẫn và phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu.

Có thể nói rằng, tôi là một nhà tiếp thị linh hoạt, luôn sẵn lòng thích ứng với các xu hướng thị trường mới. Tôi không chỉ giỏi trong việc phát triển nội dung hấp dẫn và tối ưu hóa hiện diện trên mạng xã hội, mà còn là một chuyên gia trong việc phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch.

Ngoài ra, tôi cũng rất thành thạo trong việc áp dụng công nghệ và nền tảng mới để tiếp cận khán giả một cách sáng tạo. Tôi luôn đặt bản thân vào những thách thức mới và cam kết tìm ra các giải pháp độc đáo để thúc đẩy thành công trong kinh doanh. Sự kết hợp giữa tính sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng phân tích là những yếu tố quan trọng giúp tôi đóng góp vào các sáng kiến tiếp thị mang lại hiệu quả đáng kể.

Có thể bạn quan tâm: Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên lễ tân văn phòng cơ bản

Bài mẫu giới thiệu nghề Xuất nhập khẩu

As an Export-Import Specialist, I make sure that the transportation of goods across international borders goes smoothly. My responsibilities include coordination of cargo handling, management of customs documents and compliance with commercial regulations. With a language proficiency Mr. Intermediate, I interact effectively with overseas suppliers and customers, negotiate contracts and address possible logistical challenges. My role requires attention to detail and strong organizational skills to track shipments and maintain accurate records. Working in this vibrant field, I constantly expand my knowledge of global trade practices and build relationships with international partners. With a passion for international trade and a commitment to professional development, I am dedicated to contributing to the company’s success in the global market.

mô tả công việc xuất nhập khẩu

Giới thiệu công việc cho ngành nghề xuất nhập khẩu

Bài dịch:

Là một Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu, tôi đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới quốc tế diễn ra một cách suôn sẻ. Trách nhiệm của tôi bao gồm phối hợp vận chuyển hàng hóa, quản lý tài liệu hải quan và tuân thủ các quy định thương mại. Với trình độ ngoại ngữ trung cấp, tôi tương tác hiệu quả với các khách hàng ở nước ngoài, đàm phán hợp đồng và giải quyết những thách thức về hậu cần có thể xảy ra. Vai trò của tôi đòi hỏi sự chú ý đến các chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt để theo dõi các lô hàng và duy trì hồ sơ chính xác. Làm việc trong lĩnh vực sôi động này, tôi không ngừng mở rộng kiến thức về thực tiễn thương mại toàn cầu và xây dựng mối quan hệ với các đối tác quốc tế. Với niềm đam mê về thương mại quốc tế và cam kết phát triển nghề nghiệp, tôi tận tụy đóng góp vào sự thành công của công ty trên thị trường toàn cầu.

Bài mẫu giới thiệu nghề về Marketing

I am a marketer, aiming to create profound strategies to connect strongly with the audience and promote business growth. With my extensive knowledge of market research, brand building and digital marketing channels, I have demonstrated my outstanding ability to develop attractive campaigns, suitable for the target population.

Not only do I focus on developing unique and attractive content, but I also make effective use of social networking platforms and data analysis techniques to ensure that each campaign achieves clear and measurable results.

Not only as an expert in traditional marketing strategies, I am also proficient in exploiting new technologies and platforms to create innovative and effective means of reaching audiences. I always take on the challenge of finding unique solutions to marketing problems and committing to measurable outcomes to drive business success.

With strategic thinking, creativity and analytical skills, I am proud to be able to contribute to promoting positive and sustainable marketing initiatives.

mô tả công việc truyền thông marketing

Giới thiệu công việc cho ngành nghề marketing

Bài dịch

Tôi là một nhà tiếp thị, hướng đến việc tạo ra các chiến lược sâu sắc nhằm kết nối mạnh mẽ với khán giả và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh doanh. Với kiến thức sâu rộng về nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu và các kênh tiếp thị kỹ thuật số, tôi đã chứng minh khả năng xuất sắc trong việc phát triển các chiến dịch hấp dẫn, phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu.

Tôi không chỉ chú trọng vào việc phát triển nội dung độc đáo và thu hút, mà còn tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội và kỹ thuật phân tích dữ liệu để đảm bảo mỗi chiến dịch đều đạt được kết quả rõ ràng và đo lường được hiệu quả.

Không chỉ là một chuyên gia trong các chiến thuật tiếp thị truyền thống, tôi cũng thành thạo trong việc khai thác các công nghệ và nền tảng mới nhằm tạo ra các phương tiện tiếp cận khán giả một cách sáng tạo và hiệu quả. Tôi luôn đón nhận thách thức để tìm ra các giải pháp độc đáo cho các vấn đề tiếp thị và cam kết đem lại những kết quả có thể đo lường được để thúc đẩy thành công kinh doanh.

Với tư duy chiến lược, tính sáng tạo và kỹ năng phân tích, tôi tự hào có thể đóng góp vào việc thúc đẩy các sáng kiến tiếp thị mang lại tác động tích cực và bền vững.

Xem thêm: 200+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing bạn nên biết

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn những bài văn nói về công việc yêu thích bằng tiếng Anh giúp bạn tạo ấn tượng tích cực trong giao tiếp.

Axcela trung tâm tiếng anh dành cho người đi làm

Axcela đồng hàng cùng bạn nâng cao kỹ năng và mở rộng phát triển tiếng Anh

Hy vọng với những cách giới thiệu công việc bằng tiếng Anh trong bài viết này sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp. Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm, thì hãy cân nhắc tham gia khóa học của Axcela để nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp. Liên hệ ngay Axcela Vietnam để được tư vấn và hỗ trợ khóa học tiếng Anh dành cho bạn!

Liên hệ axcela tư vấn khóa học tiếng anh dành cho người đi làm văn phòng

 

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

  Image form