THỂ HIỆN PHÉP LỊCH SỰ BẰNG CỤM TỪ “AFTER YOU”

11/04/2020 • Nam

Thầy giáo và Uyên cùng đi vào cửa lớp, thầy mở cửa và nói ‘after you’. Uyên ngẩn ra chưa hiểu gì nhưng cũng bước vào lớp. Sau đó thầy giải thích như sau. ‘After you’ trong tình huống này có nghĩa là tôi đi sau, mời bạn đi trước. Bạn cũng có thể dùng khi bạn muốn nhường đường cho ai đó hay mời người đó dùng đồ ăn, thức uống trước.

E.g:
A: (Opening the door) After you.
B: Thanks
A: You are welcome!
(A: (mở cửa) Mời anh vào trước.)
B: Xin cảm ơn.
A: Không có chi.
E.g.: “Can I pour you some coffee?” “Oh no, after you.”
(Tôi rót cà phê cho anh nhé? Ồ không, mời anh rót cho anh trước.)
‘After you’ cũng được dùng trong trường hợp sau:

E.g.: Could you lock up after you, please?
(Anh khoá cửa khi ra khỏi nhà/ phong nhé.)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.