55. HỌC VĂN HÓA XẾP HÀNG QUA CÁCH SỬ DỤNG TỪ

25/07/2020 • Nam

US vs UK

Văn hoá xếp hàng giờ đã trở nên rất phổ biến ở Tây và ở Ta. Người Anh và người Mỹ có thói quen dùng từ khác nhau cho việc ‘xếp hàng’.

Người Anh quen dùng ‘queue’ /kjuː/

E.g.: Let’s get in the queue!
(Hãy xếp hàng nào!)

E.g.: Are you in the queue for tickets?
(Bạn đang xếp hàng mua vé phải không?)

Người Mỹ thì dùng: ‘line’ /laɪn/

E.g.: Let’s wait in line!
(Hãy xếp hàng nào!)

E.g.: I had to stand in line for three hours to get tickets.
(Tôi đã phải xếp hàng 3 giờ để mua vé.)

Bạn thích dùng từ nào hơn?
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.