CÁCH DÙNG “FROM DAY ONE”

08/04/2020 • Nam

Có 1 cách nói hay hơn để thay thế cho “FROM THE BEGINNING”. Bạn có biết là gì không?

Hãy xem ví dụ bên dưới nhé

Ex: Sara has been leading her team FROM DAY ONE

Ex: FROM DAY ONE, no one had believed in this project’s chance of success.

Ex: This has been a bad idea FROM DAY ONE

** Lưu ý: Trong câu có FROM DAY ONE thì đa số ở thì PAST PERFECT HOẶC PRESENT PERFECT.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.