Ghi nhận công lao tiếng Anh là gì?

20/02/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Nếu bạn muốn dành cho ai đó lời khen ngợi hay ghi nhận công trạng vì những việc tốt người đó đã làm, bạn có thể dùng cấu trúc ‘give someone credit for’.

E.g.: They really should give her credit for the work she’s done.
(Họ nên khen ngợi cô ấy vì những việc cô ấy đã làm.)

E.g.: Brad had more ability than the media gave him credit for.
(Brad có năng lực hơn là truyền thông khen ngợi anh ấy.)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.