“XOAY SỞ ĐƯỢC” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

14/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Business English

Mọi người thường hiểu ‘manage = quản lý’, ‘manager = người quản lý’. Cụm từ ‘MANAGE TO DO SOMETHING = có thể xoay sở để làm được gì đó’ được người bản xứ sửa dụng rất thường xuyên nhưng người học tiếng Anh lại ít dùng. Xin giới thiệu để các bạn cùng tham khảo và sử dụng.

E.g.: I only just managed to finish on time.
(Tôi đã phải xoay sở để hoàn thành vừa đúng giờ)

E.g.: He managed to pass the test even though he had skipped many classes.
(Anh ta vẫn thi đậu được mặc dù đã bỏ học nhiều buổi)

Hoặc có thể kết hợp MANAGE + NOUN.

E.g.: I can’t manage all this work on my own.
(Tôi không thể xoay sở được tất cả công việc này một mình.)

Trong văn nói, có các câu rút gọn hơn như:

E.g.: Don’t worry about us – we’ll manage!
(Đừng lo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xoay sở được.)
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.