“A 9 TO 5 JOB”

05/04/2020 • Nam

Nếu ‘a 24/7 (twenty four seven) store’ là cửa hàng mở cửa ngày đêm không nghỉ (tiếng Việt mình hay nói là hoạt động 24/24 giờ), thì có một cụm từ khác phổ biến không kém là ‘a 9 to 5 (nine-to-five) job’.

Ở Anh, Mỹ hay nhiều nước phương Tây, giờ việc bình thường đối với nhiều người nhất là làm việc văn phòng là từ 9h sáng tới 5h chiều. Nên nghĩa đen, “a nine-to-five job” là công việc làm giờ hành chính từ 9h sáng tới 5h chiều.

E.g: I used to work nights, but now I have a nine-to-five job.
(Lúc trước tôi làm việc ca đêm, nhưng giờ tôi có việc làm theo giờ hành chính rồi.)
Tuy nhiên, khi nói tới “a nine-to-five job” là nói tới công việc thường lệ, lặp đi lặp lại và thường ý nghĩa là công việc nhàm chán.

E.g.: When I was in college, all I wanted was a steady nine-to five job. Now I want a more challenging one.
(Lúc còn là sinh viên, tôi chỉ muốn ra trường có một việc làm nhàn và ổn định. Nhưng bây giờ tôi muốn công việc thử thách hơn.)

Ở Việt Nam mình khung giờ làm việc có khác chút ít nhưng ‘a 9 to 5 (nine-to-five) job’ vẫn dùng được khi giao tiếp bằng tiếng Anh nhé.

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8279
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.