BẠN CÓ BIẾT ” CASH COW ” LÀ GÌ?

23/03/2020 • Nam

Trong tiếng Anh thương mại, có những thuật ngữ tuy ngắn gọn nhưng thể hiện được nhiều thông tin, ý nghĩa sâu xa. ‘Cash cow’ là một ví dụ.

‘Cash cow’ có nghĩa là một sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại lợi nhuận lớn, lâu dài một cách tương đối dễ dàng cho doanh nghiệp. Có thể hiểu nôm na giống ‘con gà đẻ trứng vàng’ trong tiếng Việt.

E.g.: Hong Kong Telecom has been a cash cow, thanks to a huge number of international calls.
(Hong Kong Telecom đã trở thành ‘con gà đẻ trứng vàng’ nhờ vào số lượng cuộc gọi quốc tế khổng lồ.)

E.g.: Because of the cash cow status of the show, the creators are sure to take advantage and produce a second season.
(Do lợi nhuận ‘khủng’ mà chương trình mang lại, nhà sản xuất chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm tiếp phần 2.’

E.g.: What is the cash cow of your company?
(Sản phẩm/ dịch vụ chủ lực mang lại lợi nhuận cho công ty anh là gì?)

————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.