“DÒNG/MẠCH SUY NGHĨ” tiếng Anh nói thế nào?

07/03/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Business English

Có bao giờ bạn đang tập trung suy nghĩ, những ý tưởng, dữ liệu, hình ảnh đang tuôn ra, nhảy múa trong suy nghĩ của bạn thì bỗng bị gián đoạn vì một câu hỏi của Sếp không? Trong trường hợp đó bạn có thể nói (nếu bạn muốn nói):

‘You’ve interrupted my train of thought.’
(Anh làm gián đoạn loạt suy nghĩ của tôi.)

Cụm từ “train of thought” có nghĩa là một loạt các suy nghĩ hoặc ý tưởng trong đầu bạn. Từ đó cụm từ ‘“Lose one’s train of thought” nghĩa là quên những gì bạn suy nghĩ, ngay tại lúc mà bạn đang nghĩ về nó.

E.g.: What was I saying? I lost my train of thought.
(Tôi nói tới đâu rồi. Quên mất tiêu rồi.)

E.g.: I was in the middle of telling a story, the phone rang and I lost my train of thought.
(Tôi đang kể câu chuyện giữa chừng thì chuông điện thoại reo, và thế là quên mất mình đang nói gì.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.