HỌC CÁCH DIỄN ĐẠT Ý “THÍCH RẤT NHIỀU”

29/05/2020 • Nam

‘I very like football.’, ‘I very like cooking’, ‘I very like My Tam’ là các câu nói về sở thích mà nhiều bạn hay dùng với ý là ‘Tôi rất thích bóng đá/ nấu ăn/ ca sĩ Mỹ Tâm.’

Tuy nhiên,‘very like’ là cách dùng không chính xác vì ‘very’ không phải là trạng từ bổ nghĩa trực tiếp cho động từ mà thường chỉ bổ nghĩa cho tính từ (very sorry, very difficult…) hay trạng từ ‘very well’.

E.g.: I’m very sorry about what’s happened.
(Tôi rất tiếc về việc đã xảy ra.)

E.g.: The test is very difficult.
(Bài kiểm tra rất khó.)

E.g.: My mother can cook very well.
(Mẹ tôi nấu ăn rất ngon.)

Để diễn đạt đúng ý ‘rất thích’ điều gì đó hay người nào đó, các bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau đây:

– “I like football very much.”
– “I like football a lot”
– “I really like football.”
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.