“TẠO MỐI QUAN HỆ” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

24/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Business English

Việc tạo dựng các mối quan hệ trong công việc là điều cần thiết. ‘Quen biết’, ‘làm thân’, ‘xây dựng mối quan hệ’…. là các cách nói trong tiếng Việt. Vậy bạn có biết trong tiếng Anh, có cách nào hay hơn để diễn đạt ý này thay cho cụm từ khá cổ điển và khô khan là ‘establish a relationship’ không? Các bạn thấy ‘Build bridge’ thế nào?

E.g. Nowadays, there are networking events for professionals who want to build bridges in their industries.
(Ngày nay, có những sự kiện liên kết dành cho những chuyên viên muốn tạo mối quan hệ trong lĩnh vực của họ)

E.g.: A local charity is working to build bridge between difference groups in the area.
(Một tổ chức từ thiện địa phương muốn tạo mối quan hệ giữa các nhóm trong khu vực.)

E.g. They hope to build a bridge between the two cultures.
(Họ hi vọng tạo cầu nối giữa 2 nền văn hoá.)
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.